Et ansvarligt rejsebureau2019-08-14T08:41:16+00:00

Et ansvarligt rejsebureau

Som et rejsebureau der vil udforske verdens mest isolerede destinationer, har vi et ansvar. Et ansvar for den verden vi vil lære at forstå. Det er derfor afgørende, at vi har en ansvarlig og bæredygtig indstilling i alt, hvad vi foretager. Præcis som vi tænker over hver eneste detaljer når vi planlægger rejser.

FN's 17 verdensmål

FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING, er en fælles vedtaget målsætning om, at opnå en bæredygtig udvikling for vores planet og de mennesker som bor på den. Verdensmålene brugeres derfor også som styrepind i Above Borders. 

Rejsebureau verdensmål ansvar bæredygtighed

På rejsen mod opnåelse af de 17 verdensmål, har alle en rolle at spille og alle kan påvirke dem. Det ved vi hos Above Borders. Derfor fokuserer vi også på specifikke mærkesager. Det er mærkesager, hvor vi mener, vi har den størst potentielle indflydelse, og dermed kan give vores største påvirkning for fremtiden. Vi fokuserer derfor vores kræfter på de følgende mærkesager (i prioriteret rækkefølge), så vi kan skabe så meget positiv påvirkning som muligt.

Verdensmål nummer 16
Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Visionen er at vi gennem kommunikation fjerner isolation, og gør hele verden til et langt mere forenet sted.

Mål 16 Rejsebureau Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Hos Above Borders tror vi på, at ved at være åben for dialog og kommunikation (frem for isolation) kan vi være med til at promovere ikke diskriminerende love og politikker. Via dialog og mødet med isolerede kulturer, kan vi sammen skabe en fælles forståelse for hinanden, og på den måde skabe en bæredygtig udvikling.

Under normal turisme kan det virke naivt, at skabe en påvirkning, men Above Borders arrangerer ikke normal turisme. Above Borders arbejder specifikt med få destinationer. På den måde kan vi skabe en ekspertise og et lokalt samarbejde, som gør at vi reelt kan være med til at skabe en forskel og understøtte et lands udvikling.

Verdensmål nummer 8
Anstændige jobs og økonomisk vækst

Visionen er at vi ved at støtte lokale projekter og produkter, vil vi sikre at endnu flere mennesker kommer i arbejde og dermed kan sikre sig selv et bedre liv.

Mål 8 anstændige jobs og økomoniske vækst rejsebureau

Antallet af arbejdstagere stiger, og en stigende andel af udviklingslandenes befolkning er nu en del af middelklassen. På trods af dette, ses større ulighed og en beskæftigelsesrate der ikke vokser hurtigt nok i forhold til den voksende arbejdsstyrke.

En del af verdensmålet om anstændige jobs og økonomisk vækst indebærer socialt bæredygtig turisme, hvilket vil sige, turisme der skaber lokale arbejdspladser samt fremmer lokal kultur og produkter. At fremme lokale produkter og kultur har siden Above Borders's begyndelse været en essentiel del af vores eksistensgrundlag. At opnå samarbejde med lokale partnere er vitalt.

Verdensmål nummer 4
Kvalitets uddannelse

Ved at promovere læring, vil vi sammen opnå en mere uddannet og dermed dygtigere verden. 

Mål nummer 4 kvalitetsuddannelse rejsebureau ansvar

Above Borders arbejder med verdensmålet om kvalitetsuddannelse på en inddirekte måde, sammenlignet med vores andre mærkesager. Dog gør vi det på to måder. På alle vores rejser forsøger vi altid at besøge skole og uddannelsesinstitioner, snakke med elever om deres hverdag og evt. give en hånd med i engelskundervisningen. Dette kombineret med samarbejde og donationer i forskellige former. Derudover så gør vi en dyd ud af, at samtlige af vores medrejsende lærer noget, når de rejser med os. Vi sikrer denne læring ved at sende materialer i form af tekster og udsendelser for de medrejsende til at studere, samt på hver rejse have en erfaren rejseleder med, som har unikt lokal kendskab til destinationen. På den måde kan rejselederen dele ud af sin viden, således samtlige medrejsende kan blive klogere.

Er du interesseret i at læse mere om vores indsats vedrørende verdensmålene,
så klik ind på Hoodheroes her: 

Co2 positivt rejsebureau

Co2 positivt rejsebureau Above Borders RenSti

En af de største syndere i rejsebranchen, er udledning af Co2, ved flyrejser. Da vores rejser typisk bevæger sig uden for europas grænser og oftest til Asien, hverken kan eller vil vi benægte, at samtlige af vores medrejsende udleder en del Co2 når vi beder dem om at rejse til Kina (eller andre steder) for at mødes med resten af gruppen.

Selvom flybilletten typisk ikke er en del af pakken når man rejser med Above Borders, så er det delvist stadig vores og delvist den medrejsendes ansvar. Derfor har vi indledt et samarbejde med RenSti.

I samarbejde med RenSti kompenserer vi for samtlige af vores medrejsende Co2-udledning. Faktisk gør vi deres rejse Co2-positiv. Det betyder at hver gang nogen tilmelder sig en rejse med os, overkompenserer vi med hvad der svarer til det dobbelte af den Co2 udledning, den rejsende har haft på vores rejse. På den måde sikrer vi at alle der rejser med os, aktivt deltager i kampen for en bæredygtig fremtid. 

Find Above Borders Certifikat for medlemsskab af RenSti her

Vær en del af rejsen

Bæredygtig udvikling hos Above Borders er en rejse. En fælles rejse hvor vi alle gør, hvad vi kan for en bæredygtig udvikling i verden. Det er ikke noget vi kan gøre selv, men vi ved, at vi som rejsebureau har et ansvar for, at gøre hvad vi kan. Vi glæder os til, at du tager på denne fælles rejse sammen med os.