Et ansvarligt rejsebureau

Som et rejsebureau, der vil udforske verdens mest isolerede destinationer, har vi et ansvar. Et ansvar for den verden, vi vil lære at forstå. Derfor er det afgørende, at vi har en ansvarlig og bæredygtig indstilling til hver en detalje, når vi planlægger vores rejser.

FN's 17 verdensmål

FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING, er en fælles vedtaget målsætning om, at opnå en bæredygtig udvikling for vores planet og de mennesker, som bor på den. Verdensmålene bruges derfor også som rettesnor i Above Borders. 

Læs mere om FNs 17 verdensmål her
Rejsebureau verdensmål ansvar bæredygtighed

På rejsen mod opnåelse af de 17 Verdensmål, har alle - individer såvel som organisationer - en rolle at spille. Det har vi også hos Above Borders, og derfor har vi valgt at have fokus på de tre verdensmål, hvor vi mener, at vi kan gøre den største forskel for en bæredygtig fremtid. De tre Verdensmål er:

Verdensmål nummer 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vores vision er, at vi gennem kommunikation og mødet mellem individer, reducerer isolation og bidrager til en mere åben og forenet verden.

Mål 16 Rejsebureau Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Hos Above Borders tror vi på, at en åben dialog mellem mennesker kan mindske afstanden mellem kulturer og skabe større forståelse for hinanden på tværs af lande og politiske styreformer. Især i mødet med isolerede befolkningsgrupper tror vi på, at lokale samarbejder kan være med til at understøtte et lands udvikling og reducere konflikter og fjendskab.

Above Borders arbejder bevidst med et begrænset antal destinationer, da vi tror på, at fokus på få destinationer skaber en mere langsigtet værdi med stærke relationer parterne imellem. Det giver samtidig Above Borders øgede muligheder for indblik i den lokale kultur, der er med til at skabe unik ekspertise, der kommer både de rejsende og vores lokale samarbejdspartnere til gode. Dét tror vi skaber fredsbevarende udvikling og forener verden på lang sigt.

Verdensmål nummer 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vores vision er, at vi gennem støtte til lokale projekter og produktion, er med til at skabe flere arbejdspladser og dermed øge befolkningens muligheder for et bedre liv.

Mål 8 anstændige jobs og økomoniske vækst rejsebureau

Antallet af arbejdstagere stiger, og en stigende andel af udviklingslandenes befolkning er nu en del af middelklassen. På trods af dette, ses større ulighed og en beskæftigelsesrate, der ikke vokser hurtigt nok i forhold til den voksende arbejdsstyrke.

En del af verdensmålet om anstændige jobs og økonomisk vækst indebærer socialt bæredygtig turisme, hvilket blandt andet handler om at skabe lokale arbejdspladser samt fremme lokal kultur og produkter. Netop dette er en del af Above Borders' eksistensgrundlag, hvorfor det er vitalt for os at samarbejde med lokale partnere. Især beskæftigelsen blandt den yngre befolkning skal løftes frem mod 2030 og her kan vi ofte bidrage ved at beskæftige unge, der arbejder som guider, chauffører mm.

Verdensmål nummer 4 -
Kvalitetsuddannelse

Vores vision er, at vi ved at promovere læring om andre kulturer og mennesker, kan bidrage til en mere uddannet og oplyst verdensbefolkning.

Mål nummer 4 kvalitetsuddannelse rejsebureau ansvar

Above Borders arbejder med verdensmålet om kvalitetsuddannelse på en indirekte måde. Dels forsøger vi på vores rejser at besøge en uddannelsesinstitution og evt. give en hånd med i engelskundervisningen. Det skaber værdi for eleverne at bruge sproget i samtale med gæster udefra og det fører til en mere oplyst verden, når mennesker fra to vidt forskellige kulturer udveksler viden og fortæller om hver deres dagligdag. I relation til dette, gør vi en dyd ud af, at samtlige af vores medrejsende lærer så meget som muligt, når de rejser med os. Det sikrer vi blandt andet ved at sende materialer i form af tekster og udsendelser mm. før rejsen, der handler om den destination og kultur, vi skal besøge. Desuden sørger vi for, at vores rejsende har selskab af en erfaren rejseleder, der via en personlig relation til vores lokale samarbejdspartnere, opnår indgående og unik kendskab til den lokale kultur.

Er du interesseret i at læse mere om vores indsats vedrørende verdensmålene,
så klik ind på Hoodheroes her: 

Læs mere på Hoodheroes

Co2 positivt rejsebureau

Co2 positivt rejsebureau Above Borders RenSti

En af de største syndere i rejsebranchen, er udledning af Co2, ved flyrejser. Selvom flybilletten ikke altid er en del af pakken, når man rejser med Above Borders, hverken kan eller vil vi benægte, at vi og vores medrejsende udleder en del Co2 i forbindelse med vores rejser. Det er delvist vores, delvist den medrejsendes ansvar - derfor har vi indledt et samarbejde med RenSti.

I samarbejde med RenSti kompenserer vi for samtlige af vores medrejsende Co2-udledning. Faktisk gør vi vores rejser Co2-positive. Det betyder, at hver gang nogen tilmelder sig en rejse, overkompenserer vi med hvad der svarer til det dobbelte af den Co2 udledning, den rejsende har haft på vores rejse. På den måde sikrer vi, at alle der rejser med os, aktivt deltager i kampen for en bæredygtig fremtid. 

Find Above Borders Certifikat for medlemsskab af RenSti her

Se kompensations certifikat her

Vær en del af rejsen

Bæredygtig udvikling hos Above Borders er en rejse. En fælles rejse, hvor både du som rejsende og os som rejsebureau gør, hvad vi kan for at skabe en bæredygtig fremtid. Vi glæder os til, at du tager på denne fælles rejse sammen med os.